Wyłączenie odpowiedzialności

Publikujemy poradniki, recenzje, dane i szczegóły związane z dostawcami VPN w dobrej wierze, aby zapewnić Użytkownikom możliwość ich oceny i zagwarantować im aktualne informacje.

Dysponujemy zespołem ekspertów z potwierdzonym doświadczeniem w bogatej palecie usług i rozwiązań. Są oni świadomi, że poruszają się w delikatnym obszarze. Z tego powodu wszelkie informacje, poradniki i recenzje, które publikujemy na naszej stronie, prezentowane są wyłącznie w celach informacyjnych, przez co nie promują ani nie zachęcają do jakichkolwiek nielegalnych działań, łamania umów, wyrządzania szkody na mieniu lub zdrowiu innych osób.

Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania jego Użytkowników ani podejmowane przez nich decyzje. Użytkownicy powinni zasięgnąć porady prawnej we własnym zakresie, zwłaszcza w sytuacjach niepewności co do legalności i konsekwencji podejmowanych działań.

W serwisie mogą się pojawiać treści, których autorami są osoby niezwiązane z wydawcą, takie jak posty i komentarze. Prezentowane w nich poglądy są wyłącznie wyrazem przekonań ich autorów, a wydawca serwisu prywatnoscwsieci.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

PrywatnośćwSieci.pl